Job Openings

Job Posting Title Location Department Date
HR Manager Ho Chi Minh City HR January 28, 2022
HR Manager Ho Chi Minh City HR January 28, 2022
Software Developer – Mobile Developer Ho Chi Minh City, Da Nang Developer Team January 21, 2022
Account Manager_CRM/ERP/ GOOGLE WORKSPACE Ho Chi Minh Growth Development January 21, 2022
Business Development Intern_CRM/ERP/ Web Apps Ho Chi Minh Business Development January 18, 2022
Software Developer – Front-end Developer Ho Chi Minh, Da Nang Developer Team January 18, 2022
Software Developer_Intern Ho Chi Minh, Da Nang Developer Team January 6, 2022
HR Intern Ho Chi Minh General Affairs January 6, 2022
Business Analyst_CRM_Intern Ho Chi Minh, Da Nang Project January 6, 2022
Marketing Intern Ho Chi Minh Marketing January 6, 2022
Senior Business Analyst Ho Chi Minh, Da Nang Project January 5, 2022
Senior/Junior PHP Developer Ho Chi Minh, Da Nang Developer Team January 5, 2022
Business Analyst_CRM Ho Chi Minh, Da Nang Project January 5, 2022
Sales Manager_CRM/ERP/ GOOGLE WORKSPACE Ho Chi Minh, Da Nang Growth January 5, 2022
QC LEAD Ho Chi Minh, Da Nang Project January 5, 2022
UI-UX Designer Ho Chi Minh, Da Nang Developer Team January 5, 2022
Business Development Manager Ho Chi Minh, Da Nang Business Development July 30, 2021
Project Manager (Web & Mobile Apps) Ho Chi Minh, Da Nang Project January 5, 2022
Software Developer Ho Chi Minh, Da Nang Developer July 30, 2021
Project Manager Ho Chi Minh, Da Nang Business Analyst July 30, 2021

Bạn cần hỗ trợ?

Wolf Solutions gây ấn tượng với sự hiểu biết sâu rộng và chuyên môn về CRM/ERP trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Đội ngũ tận tâm và tỉ mỉ, mỗi công việc đều được giải thích cặn kẽ. Chúng tôi hài lòng và bị thuyết phục về chuyên môn kỹ thuật và khả năng tối giản quy trình, vẫn đạt hiệu quả cao.

Geogre Thomas
Chief Execuive Officer, NewState Stenhouse (S) Pte Ltd