TRAINING NỘI BỘ l HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHỮNG CÔNG CỤ LÀM VIỆC CƠ BẢN

Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc cơ bản của Google sẽ giúp bạn làm việc nhóm trơn tru hơn và gia tăng hiệu suất làm việc của chính mình. Đồng thời, giúp các bạn hạn chế những sai sót nghiệp vụ cơ bản.

Ready to talk?

Start simple. Let’s get together.

Wolf Solutions is a trustworthy partner with a professional manner and effective and flexible solutions. Wolf has a specialist knowledge to develop the most appropriate solution for Zoho’s apps. As regional sales manager for Zoho, I am confident that Wolf Solutions would bring the highest satisfaction and excellent performance to Zoho’s clients.

Nick Ng
Regional Account Manager (APAC), Zoho Corp