Workshops

[Workshop] ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬ DỤNG ZOHO CRM
 • November 21, 2021
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • Online trên Google Meet
Workshop CRM & ERP Ngành Giáo Dục: Ứng Dụng Marketing Automation Để Tăng Hiệu Quả Tuyển Sinh
 • July 11, 2020
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • Liberty Central Saigon Citypoint - 59 Pasteur, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
DIGITAL TRANSFORMATION: ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ THEO CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT
 • September 11, 2021
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • Online trên Google Meet
Triển khai CRM & ERP – Tại sao thất bại?
 • September 28, 2019
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • Hub Cafe Room – Saigon Innovation Hub 273 Dien Bien Phu, Ward 7, District 3, HCMC
Quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh bằng giải pháp CRM & ERP (Zoho, Salesforce)
 • August 24, 2019
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • 5th Floor, Linco Building 61A - 63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC
Quản lý và đo lường hiệu quả kinh doanh bằng giải pháp CRM & ERP (Zoho, Salesforce)
 • June 6, 2019
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • SAIGON INNOVATION HUB 273 Dien Bien Phu, Ward 7, District 3, HCMC
Ứng Dụng CRM & ERP Để Nâng Cao Hiệu Suất Kinh Doanh
 • March 24, 2019
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • Office of Planning and Investment Department  2nd Floor 289 Điện Biên Phủ, District 3, HCMC
Nghệ thuật nuôi dưỡng Lead để chuyển đổi 95% khách hàng thụ động thành đơn hàng
 • February 6, 2019
 • 9:00 AM to 12:00 PM
 • WOLF ACADEMY OF MARKETING 5th Floor, Linco Building 61A-63A Vo Van Tan, Ward 6, District 3, HCMC

Are you ready to talk about the future?