Human Capital Model Canvas – La Bàn Trong Quản Trị Nhân Sự Kỷ Nguyên Số

Quản trị nhân sự chưa bao giờ thách thức hơn khi bước vào kỷ nguyên số, đặc biệt là giai đoạn hậu covid. Một trong những thách thức đó là khi nhân sự làm việc trong tổ chức không còn ở một địa điểm cố định, các hình thức như làm việc từ xa (remote work) và hybid (làm việc kết hợp) ngày càng được ưa chuộng và thậm chí là bắt buộc phải chọn đối với một số doanh nghiệp nếu muốn duy trì được đội ngũ nhân sự và đảm bảo việc hiệu quả kinh doanh. 

Việc có nhiều hình thức nhân viên làm việc đặt ra bài toán cho những người làm công tác quản trị nhân sự cần một công cụ hiệu quả làm kim chỉ nam cho việc ra quyết định liên quan đến công tác nhân sự và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. 

La Bàn Trong Quản Trị Nhân Sự Kỷ Nguyên Số là một công cụ quản trị chiến lược trong nhân sự, lấy cảm hứng từ một công cụ xây dựng mô hình bán hàng – Business Canvas Model (BCM) được thiết kế bởi Alexander Osterwalder và Yves Pigneur. La bàn (hay Kim chỉ nam) như tên gọi của nó, sẽ dẫn dắt chiến lược nhân sự, tối ưu nguồn lực/ đầu tư/ các hoạt động nhân sự cũng như tạo lợi thế rõ nét, khác biệt trong thị trường việc làm đầy biến động và cạnh tranh cao.

La bàn gồm 9 thành tố quan trọng trong quản trị nhân sự giúp: 

 • Công tác nhân sự tạo giá trị hướng đến kết quả kinh doanh (business value).
 • Kết nối giữa chiến lược (strategy) và thực thi (execution).
 • Truyền thông hiệu quả (internal & external communication). 

9 thành tố trong La bàn mô hình quản trị nhân sự kết nối từ chiến lược đến thực thi.

Chiến lược (Strategy)

 • HC Segment – Chân dung/phân khúc “Khách hàng” của nhân sự.
 • Value Propositions – Giá trị mà Talent cam kết được nhận cho mỗi phân khúc. 
 • Operating Model  – Phương pháp vận hành để đạt được kết quả tốt nhất.
 • HC Relations – Quản lý mối quan hệ giữa nhân sự với từng đối tượng liên quan.
 • Value Driver – Những giá trị nền tảng, kết quả, mục tiêu nhân sự thu được.

Thực thi ( Execution )

 • Key Activities – Hoạt động chủ đạo được triển khai cho các chức năng của nhân sự. 
 • Key Resources – Các nguồn lực tích hợp đảm bảo cho sự thành công của nhân sự.
 • Key Partners – Các đối tác chính tạo sự thành công cho công tác nhân sự.
 • Cost Driver – Các khoản đầu tư vào hoạt động nhân sự.
Group 16 (1)