MOBILE APPS

Training & Coaching

Với các chương trình đào tạo toàn diện và chuyên sâu, doanh nghiệp sẽ áp dụng thành công CRM & ERP vào quy trình kinh doanh và giúp người dùng sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.

read more
Zalo Integration

Tích hợp Zalo vào CRM, gia tăng sự hài lòng của khách hàng

read more
Triển khai CRM & ERP

CRM & ERP Implementation giúp kết hợp tùy chỉnh những tính năng sẵn có và lập trình để xây dựng 1 ứng dụng trực quan, phù hợp với mỗi doanh nghiệp.

read more
Data Cleansing

Data Cleansing sẽ giúp khách hàng thực hiện việc làm sạch dữ liệu một cách hiệu quả, là một bước quan trọng trong quy trình chất lượng dữ liệu.

read more
Data Governance

Data Governance được sử dụng để tự động giám sát chất lượng dữ liệu trong quá trình hoạt động từ đó giúp đảm bảo chất lượng dữ liệu không bị sụt giảm.

read more